5. Mașină Virtuală de Demo

Notă

This is currently not maintained anymore: * please use the data-model tool instead -> see Admin Guide to setup an empty QGEP project * or follow this process to restore the demodata https://qgep.github.io/docs/installation-guide/database-initialization.html#restore-demo-datamodel

Acestă documentație reprezintă un ghid despre cum se descarca și instalează o mașină virtuală (VM) ce are aplicația QGEP instalată și pregătită cu un set de date demonstrative.